COPD en astma

Wat is COPD? De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische obstructieve longaandoeningen). COPD is een verzamelnaam voor longaandoeningen die zich kenmerken door een vernauwing van de luchtwegen die niet of niet geheel omkeerbaar is. Deze vernauwing wordt geleidelijk aan erger en hangt meestal samen met een abnormale ontstekingsreactie van de longen op prikkels van buitenaf, zoals roken, kleine gasdeeltjes of fijnstof. Die vernauwing maakt het ademen moeilijker en minder

Typische verschijnselen van COPD zijn hoesten en slijm opgeven. Kortademigheid bij inspanning en piepende ademhaling zijn andere bekende verschijnselen bij patiënten met COPD. Patiënten met COPD kunnen geregeld luchtweginfecties hebben, waardoor hun conditie verder achteruitgaat. Deze perioden worden wel exacerbaties genoemd. COPD kan grote beperkingen opleveren. Inademen gaat meestal wel, maar vooral uitademen levert een probleem op. De luchtweginfecties beschadigen de longblaasjes en luchtwegen.

Als COPD-patiënten zich inspannen gaan ze sneller ademen. De druk in de borstkas kan te groot worden voor de kleine, minder stevig geworden luchtwegen, waardoor ze bij het uitademen vroegtijdig dicht kunnen gaan zitten. De ademhaling wordt kort en oppervlakkig. Ook de zogenoemde hulpademhalingsspieren gaan meedoen om toch voldoende zuurstof binnen te krijgen. Op den duur leidt dit tot een inademingsstand van de borstkas. Normaal ademen kost steeds meer energie en de COPD-patiënt wordt snel benauwd.

De Fysiotherapeut begeleidt u bij het bewegen en ademhalen en helpt uw conditie te verbeteren.
In samenspraak met u wordt gekeken naar wat voor u belangrijk is om te bereiken. Er wordt een individueel programma voor u samengesteld.

Wat kunt u onder andere verwachten:

  • Uitleg over de ademhaling en de ziekte.
  • Oefenen van de ademhaling, door een juiste ademtechniek verloopt de ademhaling effectiever
  • Aanleren van technieken om het ophoesten te vergemakkelijken.
  • Conditietraining: is er op gericht om uw uithoudingsvermogen te verbeteren zodat u meer kan met de hoeveelheid zuurstof die uw longen kunnen opnemen. Ook dit
  • trainingsprogramma is individueel en afhankelijk van uw instapniveau.

Training kan ook een positieve invloed hebben op andere aandoeningen die vaak voorkomen in combinatie met COPD zoals hart-en vaatziekten en diabetes.

Astma (Asthma bronchiale, bronchiaal astma) is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Mensen met astma hebben soms moeite met ademhalen: zij worden kortademig, ademen ‘piepend’ of moeten hoesten. Deze klachten ontstaan doordat de luchtwegen extra geprikkeld worden door allerlei stoffen. Vaak zijn astmapatiënten ook allergisch voor verschillende stoffen. Iedereen hoest weleens, maar als je astma hebt reageer je overal veel heftiger op. Als dit plotseling opkomt, noemen we dat een astma-aanval.

Astma geeft niet elke dag klachten. Toch is het een ziekte die niet over gaat. Dit komt doordat de longen bij astma altijd een beetje ontstoken zijn. Dat is niet hetzelfde als een longontsteking: bij een longontsteking zijn de longen meestal ontstoken door een bacterie. Bij astma zorgt de prikkelende stof voor een chronische ontstekingsreactie. Door een behandeling met medicijnen geneest de longontsteking vrij snel. Astmaklachten kunnen soms weken tot maanden aanhouden. Bijvoorbeeld na griep.

De fysiotherapeut kan bij astma ingeschakeld worden om beter te leren ademen,effectiever te hoesten en om te leren ontspannen.

Ook kan de fysiotherapeut adviseren over en begeleiden bij het verbeteren van de conditie.