Huisregels

Om de praktijkvoering optimaal te laten verlopen zijn er de volgende huisregels:

Mocht u niet kunnen komen op het door u afgesproken tijdstip, dan dient u dit 24 uur van tevoren telefonisch te melden. Zo kan uw therapeut op dat tijdstip wellicht met iemand anders afspreken. Meldt u zich niet of te laat af, dan wordt de behandeling bij u in rekening gebracht. Deze rekening kunt u niet indienen bij uw verzekering.
In het weekend kunt u uw boodschap inspreken op ons antwoordapparaat of een e-mail sturen.
Let goed op uw eigendommen. De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal van waardevolle voorwerpen uit bijvoorbeeld uw jaszak aan de kapstok.
Besteed de nodige zorg aan uw persoonlijke hygiëne.
Probeer op tijd te zijn voor uw afspraak.
Mocht u een klacht hebben over uw behandeling, bespreek dit met uw therapeut. De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.